Хмельницкий институт Межрегиональной академии управления персоналом "МАУП" - Оверия-Туризм

Хмельницкий институт Межрегиональной академии управления персоналом Хмельницкий институт Межрегиональной академии управления персоналом "МАУП"

У 1996 році у місті Хмельницькому було створено консультаційний центр, який 1998 року вже виріс у навчальний заклад - філію Міжрегіональної Академії управління персоналом та здійснив перший набір студентів на денну форму навчання. У 2003 році було придбано власне приміщення й отримано статус інституту.

З дня заснування й до сьогодні інститут очолює Відмінник освіти України, член-кореспондент МКА, кандидат педагогічних наук – Леонід Григорович Білий (нагороджений медаллю МКА "За заслуги в освіті"; орденом Нестора Літописця Української Православної Церкви III ступеня, орденом УПЦ Святого Рівноапостольного великого князя Володимира II ступеня; золотою медаллю "За ефективне управління"). На посаді директора інституту Л. Г. Білий провадить активну діяльність із вдосконалення роботи ВНЗ. За часів його керівництва навчальний заклад перетворився в .один із потужних вузів Хмельниччини, в стінах якого здобувають вищу освіту близько півтори тисячі студентів.

Навчання в інституті здійснюється за денною і заочною формами. Спеціальності підготовки відповідають спеціальностям, зазначеним у ліцензії, та IV рівню акредитації, виданих Міністерством освіти і науки України Міжрегіональній Академії управління персоналом, а саме: фінанси та кредит, облік і аудит, банківська справа, правознавство, соціологія, менеджмент організацій, психологія, туризм тощо.

В інституті діють вчена та методична ради, які вирішують питання інститутського та факультетського життя. Професорсько-викладацький склад інституту об'єднаний у дев'ять кафедр та 7 циклових комісій. Функціонує чотири факультети: юридичний, економічний, соціально-гуманітарний та заочний. У 2008 році було відкрито Економіко-правовий коледж при XI МАУП де навчаються випускники дев'ятих класів за чотирма спеціальностями: правознавство, фінанси та кредит, бухгалтерський облік, туристичне обслуговування.

Підготовку фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями забезпечують близько 100 науково-педагогічних працівників, які працюють на постійній основі, серед них є знані науковці не лише у Хмельницькій області, а й за її межами. 7 штатних викладачів мають відзнаку - Відмінник освіти України, 5 - відзначені церковними нагородами. Станом на початок 2011 року 12 штатних викладачів інституту завершує написання кандидатської дисертації, 4 здобувають звання доктора філософії МАУП (в галузі права, економіки та освіти), 1 працює над написанням докторської дисертації. Викладання в інституті ведеться на високому методичному рівні, який забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні кадри.

Хмельницький інститут МАУП має приміщення площею 8 000 кв. м. У 2003 р. студенти отримали 42 нові аудиторії, актовий зал на 650 місць, читальний зал бібліотеки на 80 місць, спортивний зал, мультимедійні аудиторії, конференц-зал, медіацентр, нові комп'ютерні класи, їдальню, гуртожиток для іногородніх студентів.

У XI МАУП функціонують власний видавничий центр, Центр соціологічних досліджень, Центр психологічної діагностики та консультування, Юридична клініка, видається студентська газета "Студентська хвиля". У жовтні 2005 р. був створений "Бізнес-Центр" як структурний підрозділ економічного факультету інституту.

ВНЗ зробив значні кроки щодо комп'ютеризації навчального процесу. У навчальній роботі широко використовуються різноманітні сучасні технології навчання з використанням інфодисків, аудіо-візуальних засобів, комп'ютерної техніки. З 2005 р. розпочав свою роботу Телеуніверситет, Український Народний університет Міжрегіональної Академії управління персоналом, лекції у яких читають відомі в Україні та за її межами науковці, політичні діячі, літератори тощо.

Протягом 2009-2012 років викладачі інституту брали участь у Міжнародних (Німеччина, Польща, Чехія, Єгипет, Литва, Росія та ін.), Всеукраїнських та регіональних конференціях. За цей період штатними викладачами XI МАУП було видруковано 50 навчально-методичних посібників, 5 підручників (3 з яких рекомендовано Міністерством освіти та науки України), 6 збірок за матеріалами наукових конференцій, понад 200 наукових статей, підготовлено 25 переможців Всеукраїнських та регіональних олімпіад, міжнародних конкурсів-конференцій тощо.

Інститут започаткував ряд наукових традицій міста Хмельницького. Найбільший резонанс серед науковців та громадськості викликали такі наукові зібрання: науково-практична конференція "Трагічні події 30-тих років як засіб формування тоталітарної системи в Україні (у зв'язку із 70-ми роковинами Голодомору в Україні)" (2003); науково-теоретична конференція "Українське козацтво: минуле, сучасне, майбутнє" (2005), Міжвузівська науково-теоретична конференція "Світ та тероризм: XXI ст." (2005); VII Регіональна науково-теоретична конференція "Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, соціально-психологічні та демографічні наслідки, правова оцінка" (до 75-х роковин Голодомору в Україні) (2008); Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Українська Держава Павла Скоропадського: державотворчі замисли та історичні наслідки" (до 90-річчя Української Держави Павла Скоропадського) (2008); Всеукраїнська науково-практична конференції "День Соборності України й уроки української національної революції (1917-1920 рр.): сучасний контекст". (2010); VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді". (2012).

До наукової роботи також залучаються студенти. В інституті діє Студентське наукове товариство, участь у роботі якого беруть близько 300 студентів. За 2009-2012 рр. студенти репрезентували 227 наукових робіт. Великий резонанс серед молодих науковців України має щорічний Всеукраїнський конкурс-конференція "Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді", для участі в якому лише у 2011/2012 н. р. студентами підготовлено 95 науково-дослідних робіт.

У розрізі запровадження концепції національно-патріотичного виховання, відродження православних духовних цінностей та традицій українського народу побудовано та освячено каплицю Святого Рівноапостольного великого князя Володимира, відкрито пам'ятники Гетьманові Богдану-Зиновію Хмельницькому, митрополиту Петру Могилі, філософу та публіцисту Григорію Сковороді та визначним українським поетам Івану Франку та Лесі Українці. Інститут названо на честь Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнійшого Володимира. Митрополит Володимир – знаний у світі талановитий церковний діяч, педагог, вчений, людина високої культури, багатогранних душевних обдарувань. На даний момент ведеться робота над створенням музею Митрополита Володимира.

У 2004 році у інституті було створено кафедру українського православ'я і теології та запроваджено викладання дисциплін "Основи християнської моралі" та "Історія Християнської Церкви", викладачі кафедри зініціювали проведення щорічних круглих столів, дискусійних семінарів з проблематики духовності та релігії до участі в яких залучаються студенти, викладачі, представники органів влади, засобів масової інформації та священики різних конфесій. Серед ряду заходів можна відзначити такі: "Роль Християнської Церкви в житті сучасної України: питання, що хвилюють молодь" (2004); "Мова і нація: актуальні проблеми сьогодення" (2004); "Видатні постаті християнства" (2005); "Світочі Православ'я землі Подільської: імена, події, факти" (2006); "Загальнолюдські духовні й моральні цінності в сучасному суспільстві" (2007); "Християнська етика в українській культурі" (2007); "Вплив культури та мистецтва на духовне формування особистості". (2007); "Великодня веселка" (2008 р., 2009 р.), "Педагогіка духовності: історія та сучасність" (2010 р.), "Пересопницьке євангеліє – духовна святиня українського народу" (2011 р.), "Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського наоду в контексті трагічних подій ХХ століття" (2011 р.), "Історія, культура та освіта: християнський вимір" (2012 р.).

У Хмельницькому інституті МАУП діє Студентська Рада. Студенти є ініціаторами та організатора багатьох молодіжних громадських заходів та акцій, що відбуваються у межах міста та області. Особливу увагу студентство приділяє Всеукраїнській акції "Зігрій любов'ю дитину", вже сім років поспіль студенти інституту опікуються дітьми-сиротами з Корчунецького будинку-інтернату, що знаходиться в Хмельницькому районі, даруючи дітям не тільки подарунки, а й свою увагу, час та любов.

Досить потужно в інституті діє відділ соціально-виховної роботи, велика увага приділяється дозвіллю молоді, розвитку її творчих та фізичних здібностей. В навчальному закладі можна обрати той вид спорту, який відповідає власним уподобанням, фізичним можливостям. Вже традиційним стали заходи, які студенти готують самостійно і беруть у них активну участь – "День знань", "Презентація 1-го курсу", "Осінній бал", "Козацькі забави", "Новорічний карнавал", "Панна МАУП", "День гумору" тощо.

У роботі Хмельницького інституту МАУП з перших кроків його діяльності виявилися зумовлені часом якісно нові риси: оперативне реагування на зміни в усіх сферах життя суспільства, насамперед в економіці, швидке запровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій та підходів, рішуча відмова від формалізму, застарілих форм, методів і засобів педагогічної діяльності, тісний зв'язок науково-дослідної роботи з практикою.

Свою місію професорсько-викладацький колектив Інституту вбачає у тому, щоб дати державі висококласних і національно свідомих фахівців.

Серед випускників інституту можна назвати таких людей, як Лукашук Олег Григорович – Народний депутат України, Вікарчук Віктор Євгенович – депутат Хмельницької міської ради, Мазур Валентин Васильович – голова Ярмолинецької районної ради, Мурза Валерій Григорович – генеральний директор ТОВ "РосАпатитінвест".

Контакты

  • Адресс: 29015, м. Хмельницький, проспект Миру, 101 А
  • Телефон: +380 22 716615
Свяжитесь с нами:
+38 056 3744539

© 2007—2014 ООО «Оверия»
Яндекс.Метрика