Харьковский торгово-экономический колледж КНТЕУ  - Оверия-Туризм

Харьковский торгово-экономический колледж КНТЕУ  Харьковский торгово-экономический колледж КНТЕУ 

Київський національний торговельно-економічний університет

Київський національний торговельно-економічний університет є лідером у реформуванні вищої освіти в Україні, має високий рейтинг у вітчизняному освітньому середовищі. Першим здійснив суттєве оновлення змісту освіти та широке впровадження у навчальний процес інноваційних технологій на основі інформатизації, кредитно-трансферної системи, прогресивних методів оцінювання знань студентів.

Ректор Київського Національного торговельно-економічного університету - Мазаракі Анатолій Антонович - доктор економічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, член Атестаційної колегії МОН України, голова НМК з менеджменту і адміністрування та НМК зі сфери обслуговування, голова громадської ради з питань вищої освіти МОН України.

У 1972 році закінчив Київський торгово-економічний інститут за фахом інженер-технолог.

Відомий вчений в галузі сучасної економічної теорії, зокрема з проблем товарного обігу в ринкових умовах. Йому належать розробки механізму державного регулювання сфери обігу, методичні аспекти визначення стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств України, розвитку внутрішньої і зовнішньої торгівлі тощо. Підготовлено і опубліковано понад 200 наукових праць, в т.ч. 15 монографій. Автор і співавтор 15 підручників і навчальних посібників з економіки. Підготував 9 докторів і кандидатів наук, здійснює наукове керівництво 7 докторантами, аспірантами і здобувачами.

Він є:

Головою Громадської Ради з питань вищої освіти; Головою Науково-методичної комісії з торгівлі Міністерства освіти і науки України; Головою Ревізійної Комісії Торгово-промислової палати України; Головою спеціалізованої вченої ради щодо присвоєння наукових ступенів доктора і кандидата наук; Членом атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо присвоєння вчених звань; Членом ДАК України; Депутатом Деснянської районної Ради у м. Києві; Головним редактором редакційних колегій науково-практичного журналу «Вісник КНТЕУ» та міжнародного науково-практичного журналу «Товари та ринки»; Членом редакційних колегій журналів «Фінансовий контроль», «Маркетинговые исследования в Украине».

Активний ініціатор реформування вищої школи. В університеті, який він очолює, змінено зміст навчання, впроваджено новітні навчальні технології, створено комплекс у складі 15 навчальних закладів різних рівнів. Університет є сучасним організаційно-методичним центром для навчальних закладів групи підприємства і торгівлі. Активно розвивається міжнародне співробітництво в сфері економічної науки та підготовки кадрів.

Науково-педагогічна та громадська діяльність Мазаракі А.А. високо оцінена державою, має міжнародне визнання. Нагороджений орденом «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступенів, Почесною грамотою Верховної Ради України, пам’ятною медаллю 10 років Незалежності України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, орденом Почесного легіону – Академічною пальмовою гілкою (Франція), знаками МОН України «Відмінник освіти України», «Петро Могила». Йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

18 жовтня 2011 р. на урочистому засіданні Сенату Краківського економічного університету ректора КНТЕУ Анатолія Антоновича Мазаракі було офіційно введено у статус «Honoris Causa» – Почесного Доктора цього провідного вищого навчального закладу не тільки Польщі, а й усієї Європи.

Харківський торговельно-економічний коледж є підрозділом Київського національного торговельно-економічного університету.

Контакты

  • Адресс: вул. Клочківська, 202 м. Харків, 61045, УКРАЇНА
  • Телефон: +380 57 3402651
Свяжитесь с нами:
+38 056 3744539

© 2007—2014 ООО «Оверия»
Яндекс.Метрика