Харьковский социально-экономический институт  - Оверия-Туризм

Харьковский социально-экономический институт  Харьковский социально-экономический институт 

Історія інституту

Стисла історична довідка про Харківський соціально-економічний інститут

У 2010 р. вищий навчальний заклад “Харківський соціально-економічний інститут” (ХСЕІ) відзначив своє 80-річчя. Витоки діяльності ХСЕІ тісно пов’язані із заснованою наприкінці 20-х років ХХ ст. Всеукраїнською вищою школою профспілкового руху та Харківською філією Московської Вищої школи профспілкового руху, що існувала з 1972 по 1995 рр. З кінця 20-х років ХХ ст. і по сьогоднішній день інститут пройшов великий шлях у своєму розвиткові і нині є авторитетним та впливовим вищим навчальним закладом системи професійних спілок України.

Відлік своєї історії ХСЕІ веде з лютого 1930 року, коли Секретаріат Всеукраїнської ради професійних спілок прийняв рішення про відкриття в м. Харкові Всеукраїнської вищої школи профспілкового руху, строк навчання в якій становив 2 роки. При школі діяли факультети: організаційно-масової роботи, соціального страхування, культурно-клубної роботи, лекторський. На її базі працювали тримісячні і шестимісячні курси з перепідготовки профспілкового активу. Першим директором школи була Г.М. Козуйок, яка очолювала її з 1930 по 1934 рр. До 1937 р. в адміністративно-фінансовому відношенні школа була підпорядкована Всеукраїнській раді профспілок, а в навчально-методичному відношенні – Всесоюзній центральній раді професійних спілок (ВЦРПС). Архівні дані підтверджують, що за період з 1930 по 1941 рр. було підготовлено понад 8000 профактивістів. Вища школа профспілкового руху м. Харкова була важливою складовою системи профспілкової освіти України.

У період Великої Вітчизняної війни школа не функціонувала і лише в травні 1944 р. за рішенням ВЦРПС її роботу було відновлено. Директором був призначений Д.К. Юр’єв. Школа працювала до 1955/56 навчального року за навчальними планами Міністерства вищої освіти СРСР і Секретаріату ВЦРПС.

У 1956 р. школу було реорганізовано в навчальні курси ВЦРПС, а згодом – в Українські республіканські профспілкові курси, на базі яких у 1961 р. було створено Навчально-консультаційний пункт (НКП) Московської вищої школи профспілкового руху, навчання у якому тривало протягом 5 років. НКП проіснував до 1972 р.

Новий етап в історичному розвиткові ХСЕІ розпочався із прийняттям Секретаріатом ВЦРПС 29 квітня 1972 р. рішення про створення Харківської філії Московської Вищої школи профспілкового руху. Вона була на той час єдиним вищим навчальним закладом в системі профспілок України. Директором філії було призначено В.А. Моцак, яка очолювала її до 1995 р.

Для проведення навчальних занять до філії залучалися викладачі з провідних вузів Харкова. У 1980 р. у ній працювали 72 викладачі, серед яких 61 мали вчену ступінь та звання. Всю діяльність колективу було спрямовано на підготовку висококваліфікованих фахівців для профспілкових організацій СРСР. Професорсько-викладацький склад філії постійно вдосконалював навчальний процес, шукав нові форми та методи роботи. Серед викладачів, які багато років працювали у філії, зробили вагомий внесок у справу становлення та розвитку профспілкової освіти у м. Харкові, необхідно відзначити: А.І. Андрющенко, Л.П. Гарева, Л.О. Гриліхес, А.А. Грицьку, В.І. Деркача, М.Л. Дубровського, А.Ф. Котлярова, Л.П. Кургут, Л.Ф. Маслову, О.Д. Матросова, В.А. Садовського, О.І. Смірнова, В.І. Співак, В.Р. Хведчука, Л.С. Чернявського, І.В. Ярову та інших.

За роки існування філії дипломи про вищу освіту отримали 6,5 тис. осіб. Багато хто з них і до сих пір плідно працює на відповідальних посадах у народному господарстві та в системі профспілок України. Серед випускників Харківської філії необхідно згадати:

Голів центральних комітетів галузевих профспілок:

Козаченка В.І. – Голову Центрального комітету профспілки металургів і гірників України;

Петрова М.М. – Голову Центрального комітету профспілки працівників рибного господарства України;

Яньшина В.М. – Голову Центрального комітету профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України.

Голів обласних об’єднань профспілок, керівників обласних комітетів галузевих профспілок:

Тесленка С.А. – Голову Об’єднання профспілок Харківської області;

Куцина В.М. – Голову Харківського обласного комітету профспілки працівників рибного господарства;

Латиша П.М. – Голову Полтавського обласного комітету профспілки працівників автотранспорту;

Нечерду А.В. – Голову Харківського обласного комітету профспілки машинобудівників та приладобудівників;

Рябініну О.В. – Голову Харківського обласного комітету профспілки працівників недержавного сектору економіки;

Татарінцеву М.І. – Голову Харківського обласного комітету профспілки працівників текстильної та легкої промисловості;

Тимченка М.Т. – Голову Харківського обласного комітету профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення;

Фурсову Є.С. – Заступника Голови Харківського обласного комітету профспілки працівників державних установ;

Чернорота П.Г. – Заступника Голови Федерації профспілкових організацій Чернігівської області.

Голів первинних профспілкових організацій:

Вербаса В.В. – Директора АТ “Дніпрошина”;

Єрьоміна В.В. – Голову об’єднаного профкому первинної профспілкової організації ВАТ “Конектор”;

Кадуріна А.М. – Голову профкому первинної профспілкової організації Харківського відділення “Укртелекому”;

Савченка І.П. – Голову профкому первинної профспілкової організації КП ВТП “Вода”;

Степаненка В.В. – Секретаря Обласної ради голів профспілкових комітетів авіабудівників України та багатьох інших.

Нові соціально-економічні та політичні умови діяльності профспілок незалежної України, що склалися у 90-ті роки ХХ ст., обумовили значні зміни в системі профспілкової освіти держави, які вплинули й на Харківську філію ВШПР. У 1995 р. на базі філії було створено Харківський соціально-економічний інститут. В період з 1996 по 2005 рр. ректором інституту працював професор М.Л. Дубровський. З 2005 р. і дотепер ХСЕІ очолює професор С.Г. Волков.

Колектив новоствореного інституту у непростих умовах соціально-економічної кризи, значного послаблення позицій профспілкового руху зумів пройти всі етапи, що пов’язані з процесом ліцензування та акредитації вузу, зміцнити своє становище на ринку освітніх послуг, стати авторитетним й престижним сучасним вищим навчальним закладом України. Перший випуск спеціалістів, що закінчили ХСЕІ, відбувся у 2000 р.

В інституті діють три факультети: факультет інноваційної економіки, факультет соціального менеджменту, факультет підвищення кваліфікації профспілкових кадрів; здійснюється підготовка студентів денної та заочної форми навчання за напрямами і спеціальностями: “Економіка підприємства”, “Економічна кібернетика”, “Туризм”, “Соціологія”. По закінченні чотирьох років навчання студентам присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр», а по закінченні п’яти років – освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст». ХСЕІ забезпечує здійснення практики студентів й сприяє працевлаштуванню випускників.

На засіданнях ректорату та Вченої ради регулярно розглядаються нагальні питання поліпшення навчальної, наукової та виховної роботи, звіти кафедр, факультетів, інших підрозділів інституту.

Головними стратегічними завданнями інституту у наш час є:

Якісна організація навчально-виховного і науково-методичного процесу; Забезпечення повної реалізації вимог освітніх програм; Впровадження положень Болонської угоди; Розширення наукових досліджень у галузі вивчення проблем профспілкового руху, соціально-економічного розвитку України; Активне використання матеріально-технічного і наукового потенціалу інституту для підвищення іміджу профспілок, підвищення кваліфікації та інформованості профспілкового активу.

Контакты

  • Адресс: 61003 м. Харків, ст. м. Радянська, пл. Конституції, 1
  • Телефон: +380 57 7314675
Свяжитесь с нами:
+38 056 3744539

© 2007—2014 ООО «Оверия»
Яндекс.Метрика