Харьковский национальный экономический университет  - Оверия-Туризм

Харьковский национальный экономический университет  Харьковский национальный экономический университет 

Офіційний сайт ХНЕУ: www.hneu.edu.ua Харківський національний економічний універс и- тет (ХНЕУ) заснований 22 жовтня 1930 року. ХНЕУ — це єдиний спеціалізований державний вищий навчал ь- ний заклад економічного профілю у Східній Україні, який здійснює багатоступеневу підгото вку фахівців за такими рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Університет застосовує технологію безперервн о- го навчання, до якої входять: система довузівської підготовки, вузівської та післядипломної освіти. Навчання проводиться на бюджетній основі або за рахунок фізичних та юридичних осіб. При вступі до університету необхідно подати т а- кі документи: заяву на ім’я ректора, документ про повну середню (середню спеціальну) освіту (оригінал), сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, медичну довідку (ф. 086/у), 6 фотокарток 3  4, пас порт, приписне свідоцтво (особам чоловічої ст а- ті), ідентифікаційний код. Зарахування абітурієнтів на всі напрями підгот о- вки (спеціальності) проводиться згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів Украї ни, з а- твердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в поточному році

Контакты

  • Адресс: Україна 61001, м. Харків, пр . Леніна, 9а
  • Телефон: +380 57 7021837
Свяжитесь с нами:
+38 056 3744539

© 2007—2014 ООО «Оверия»
Яндекс.Метрика