Каменец-Подольский колледж Подольского аграрно-технического университета - Оверия-Туризм

Каменец-Подольский колледж Подольского аграрно-технического университета Каменец-Подольский колледж Подольского аграрно-технического университета

1919 – відкрито сільськогосподарський факультет при Кам'янець-Подільському державному українському університеті. 1921 – сільськогосподарський факультет реорганізовано в Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут. 1930 – на базі сільськогосподарського інституту створено: інститут технічних культур (функціонував до 1993 р.), зоотехнічний інститут (функціонував до 1935 р.) 1954 – відновлено Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, у складі двох факультетів: агрономічного (нині інститут агротехнологій) та зоотехнічного (нині біотехнологічний) 1963 – при інституті відкрито аспірантуру. 1964 – при інституті створено Хмельницьку обласну зональну агрономічну лабораторію (з 1971 р. функціонує самостійно). 1966 – відкрито факультет механізації сільського господарства, (нині інститут механізації та електрифікації сільського господарства); факультет підвищення кваліфікації (нині інститут післядипломної освіти та дорадництва). 1970 – відкрито підготовче відділення (існувало до 1992 р.). 1972 – при інституті почала функціонувати спеціалізована рада по захисту кандидатських дисертацій із спеціальностей "Загальне землеробство” і "Рослинництво”. Створено науково-дослідну лабораторію гречки. 1974 – відкрито економічний факультет, (нині Інститут бізнесу і фінансів) 1983 – відкрито ветеринарний факультет (нині факультет ветеринарної медицини). 1990 – створено факультет соціально-гуманітарної освіти. Почала функціонувати лабораторія генетики і адаптивної селекції сої. 1993 – сформовано військово-інженерний факультет при Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституті. 1995 – на базі Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту створено Подільську державну аграрно-технічну академію. 1996 – до складу академії ввійшов міський ботанічний сад. 1997 – до складу академії на правах технікуму ввійшов Кам’янець-Подільський сільськогосподарський радгосп-технікум, (нині коледж університету). 1998 – військово-інженерний факультет реформовано у військово-інженерний інститут при Подільській державній аграрно-технічній академії (нині військово-інженерний інститут університету). 2004 – на базі Подільської державної аграрно-технічної академії створено Подільський державний аграрно-технічний університет. 2005 – до складу університету на правах технікумів увійшли Новоушицький технікум механізації сільського господарства і Шепетівський технікум бухгалтерського обліку в сільському господарстві.

Понад 85 років тому при Кам’янець-Подільському державному Українському Університеті почав функціонувати факультет сільського господарства. З нього й починається історія нашого університету а її, як відомо, творять особистості. До таких особистостей належать перший ректор університету – професор Іван Огієнко, перший декан Сергій Бачинський, ректори Олекса Полонський, Микола Баєр, Віктор Чугай, професори і викладачі –організатори вищої аграрної освіти на Поділлі.

Саме їх студент першої половини 20-х років, (громадянин США) Василь Гарба називає "особами небуденними і яскравими як за професійними, так і суто людськими рисами, першими апостолами української науки, за що більшість з них заплатили своїм життям”.

За довоєнні роки нашим навчальним закладом було підготовлено 800 спеціалістів-аграріїв вищої кваліфікації. Більшість з них були яскравими особистостями. Наприклад, випускник 1926 року, професор Володимир Лєхнович в голодні 1941-1943 роки блокади Ленінграда організував збереження відомої колекції сортів і видів картоплі, що було великим подвигом.

Пройшовши через ряд перетворень і розформувань, вищий сільськогосподарський навчальний заклад Поділля розпочав своє відродження в середині 50-х років з організації агрономічного та зоотехнічного факультетів.

З тих пір відбулося чимало позитивних змін: контингент студентів збільшився від 950 до 8500 чоловік: професорсько-викладацький колектив – з 29 до 418, з яких 37 – професорів, докторів наук та 190 – доцентів, кандидатів наук; кількість спеціальностей – з 2 до 20; площі навчальних приміщень розширились з 2,5 до більш 50 тисяч квадратних метрів; бібліотечний фонд зріс з 20 000 томів до 610 000.

Цілком закономірно, що 1995 року на базі Кам’янець-Подільського державного сільськогосподарського інституту створено Подільську державну аграрно-технічну академію, яку акредитовано за четвертим (найвищим) рівнем до 2008 року, а 2004 року на базі Академії створено Подільський державний аграрно-технічний університет.

Університет став значущим навчальним, науковим і культурним центром цілого регіону України, знову ж таки зусиллями особистостей. Ми свято шануємо пам’ять про доктора біологічних наук, професора Семена Сербіна, який потягом 23-х років очолював колектив, професорів Миколу Перепічка, Гаврила Усика, Володимира Ступакова, Дмитра Степанова, Івана Гриценка та десятки інших, які плідно працювали , формуючи продуктивну орієнтацію студентів.

Ми і сьогодні багаті на людей непересічних, людей високої відповідальності. Так, професор Олена Алексєєва, очолюючи протягом багатьох років кафедру рослинництва і селекції, організувала науково-дослідну лабораторію гречки, яка завдяки всесвітньо відомим розробкам переросла у Науково-дослідний інститут круп’яних культур. Значний внесок в розбудову навчального закладу зробили Заслужені працівники освіти України, професор Михайло Самокиш (ректор з 1983 до 2002), доцент Микола Тихонов (проректор з 1983 до 2002), а також декани, доценти Василь Печенюк та Іван Бендера. Подібних прикладів у нас чимало і ми вдячні всім, хто працює на майбутнє.

Наші студенти – це переважно сільська молодь з Хмельницької, Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської та інших областей.

Наші випускники – майже 30-ти тисячний загін висококваліфікованих фахівців. Серед них майстри високої культури землеробства та господарі землі Сергій Кротік, Леонід Скринчук, Адам Щепановський, Володимир Савков, та багато інших, які працюють в усіх куточках Країни та за її межами.

Чимало випускників університету стали науковцями та науково-педагогічними працівниками, зокрема, це: директор Інституту цукрових буряків УААН, академік Микола Роїк; ректор Таврійської аграрно-технічної академії, професор Микола Крижачківський; ректор Подільського державного аграрного університету, професор Микола Бахмат; проректор з наукової роботи, професор Василь Овчарук; проректор з післядипломної освіти та дорадництва, професор Анатолій Цвігун; перший проректор університету, доцент Віктор Дуганець; проректор з навчальної і методичної роботи, доцент Володимир Слободян та багато інших. Заступник голови Національного банку України Павло Сенищ і начальник Хмельницької обласної державної податкової адміністрації Іван Романов – випускники нашого університету.

Депутатами Верховної Ради України обиралися наші випускники – Микола Любинчук, Йосип Вінський, Іван Рудик, Віктор Семенчук, Сергій Тимчук, В’ячеслав Дубицький, Володимир Новак, Віталій Олуйко та Іван Томич.

Студентський та викладацький колективи університету живуть багатогранним життям. Крім навчання, наукової та практичної діяльності, вони беруть участь у спортивних змаганнях та художній самодіяльності. Протягом року серед академічних груп, курсів проходять змагання на виявлення кращих фізичних якостей студентів під девізом "Богатирському роду нема переводу”. Щорічно (з 1994 року) проводиться спортивно-мистецьке свято "Козацькі забави” з дотриманням кращих традицій українського козацтва. Студенти мають також можливість займатись різними видами художньої самодіяльності. Університет гордиться відомими в Україні та за кордоном колективами, які мають звання народних, - "Горлиця”, "Подільський колос” ,"Троїсті музики” і "Ясени”.

Сьогодення дещо сутужне і складне, майбутнє ж – обнадійливе, і ми (як і засновники вищої аграрної освіти на Поділлі) бачимо головне своє завдання у формуванні таких фахівців, які ставитимуться до землі та людей з високою повагою, шаною та з вірою в їхнє заможне і щасливе життя, - бакалаврів, спеціалістів, магістрів, конкурентноспроможних на світовому ринку праці.

Контакты

Свяжитесь с нами:
+38 056 3744539

© 2007—2014 ООО «Оверия»
Яндекс.Метрика